Mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcom oraz podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą polecamy chmurę współdzieloną IntoCloud ECO. Przy możliwym minimum kosztów pozwala ona na pracę zdalną handlowców w terenie czy pracę wielooddziałową, przy wykorzystaniu jednej bazy podmiotu oprogramowania InsERT GT lub Nexo. W ramach usługi dbamy o wysoką dostępność, aktualizacje systemu jak również codzienne wykonywanie kopii zapasowej podmiotu, również do lokalizacji zdalnej.

Małe firmy

Małym firmom polecamy rozwiązania dedykowane IntoCloud z gwarancją zasobów, własnym kontrolerem domeny AcitveDirectory oraz możliwością instalowania własnego oprogramowania (w szczególności Microsoft Office). W ramach usługi świadczymy pełne wsparcie administracyjne, zarówno na poziomie oprogramowania Windows Server, jak również oprogramowania InsERT czy dodatkowego oprogramowania firmy Microsoft. W każdej chwili możliwe jest zwiększenie bądź zmniejszenie zasobów co pozwala dostosować zasoby do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Średnie firmy

Dla średnich firm i przedsiębiorstw polecamy chmurę prywatną IntoCloud pozwalającą na swobodne zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą informatyczną (serwery wirtualne, storage, zasoby sieciowe) w zależności od bieżących potrzeb w zróżnicownych środowiskach. W ramach usługi zapewniamy wsparcie techniczne oraz administracyjne (również z gwarantowanym czasem reakcji) oraz rozwiązania indywidualne.

Korzyści
Intocloud dla firm.